Tudta? A jövő a tudásvállalatoké

Tudta? A jövő a tudásvállalatoké

Az Ön cége költségként vagy befektetésként tekint a tudás megszerzésére, a tanulás különböző formáira?

Tudásvállalat

Tudta, hogy a tudásvállalatok  amelyeknek a tőkéjének meghatározó hányada immateriális javakból áll  piaci értéke jóval meghaladja a könyv szerintit? A cég valódi értéke már nem azonos a könyvelési mutatók alapján kimutatható összeggel.

A láthatatlan tudástőke mérése komoly kihívás elé állítja a közgazdászokat, mégis ez az, ami meghatározza egy cég piaci versenyelőnyét.

A tudás olyan, mint a téli napok után a tavaszi napsütés: felolvasztja a jeget a járdán: ahol előtte bizonytalanul csúszkáltunk, óvatosan lépkedtünk, most nyugodt biztonsággal járhatunk. Nem vesztünk energiát azzal, hogy arra figyelünk, milyen veszélyeket rejt a következő lépés. A tudás azonban önmagában nem elég: azt menedzselni is kell. A tudásmenedzsment fontos feladata mind vállalaton belül, mind vállalaton kívül összekapcsolni azokat az önálló tudásblokkokat, amelyek – ha nincsenek bekapcsolva egy tudáshálózatba – izolálódhatnak.

Miért veszélyes a tudáshalmazok izolációja?

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egy munkatárs a vállalatnál dolgozik 20 éve. Mindent tud a hozzá tartozó folyamatokról, ügyfelekről. Tudását azonban nem, vagy nem a maga teljességében osztja meg az őt körülvevő kollegákkal, mert úgy gondolja, csak úgy van biztonságban, ha a tudásának legalább egy esszenciális „titkos” összetevőjét megtartja magának, hogy ily módon nélkülözhetetlen legyen. Itt a bizalmatlanság az egyén oldaláról jelenik meg a vállalat irányába.

A vállalati oldalon is jelen van azonban a bizalmatlanság.
A vállalati tudástőke három elemből áll:

  • ügyféltőke,
  • szervezeti tőke és
  • kapacitás.

 

Az ügyféltőke magában foglalja az ügyfeleket, beszállítókat, alvállalkozókat, és mindenkit, aki külsősként hozzájárul a vállalat működéséhez. A szervezeti tőke jelenti a folyamatokat, speciális know-how-t, és a vállalati kultúra is ide tartozik. Ez a két csoport mindegyike valamilyen formában materializálható, az embertől különválasztható. A kapacitás azonban az egyes embernek azon képessége, ami lehetővé teszi, hogy a bejövő információkat a saját fejében meglévő tudáson átszűrve és azt aktiválva leírható, a vállalat számára felhasználható formájú tudássá alakítsa.

Mivel a kapacitás az emberek fejében lakozik, ez a tudástőke legkockázatosabb összetevője. Ha az ember elmegy, elvész a kapacitás. Ezért aztán a vállalati tudásmenedzsment legfontosabb feladatának nem az egyéni kapacitások fejlesztését tartja, hanem a kapacitás megszerzését, és utána annak mihamarabbi átalakítását ügyfél- és/vagy szervezeti tőkévé. Ezek ugyanis már valóban a vállalat tulajdonát képezik, és nem áll fenn az a rizikó, hogy a vállalat akarata ellenére elvész az addig hasznosított tudás.

Látható, hogy ha az együttműködő felek részéről mindkét oldalon megjelenik a bizalmatlanság, ez bizonyos szint felett nem a kölcsönös nyereséget, hanem a kölcsönös veszteséget idézi elő: az egyént nem fejleszti a vállalat, mert annak a kapacitásnak a megtartása bizonytalan, ezért a fejlesztés kockázatos befektetés, az egyén pedig nem oszt meg minden információt a csapatával, munkatársaival, mert úgy érzi, ez az utolsó szalmaszál, amibe kapaszkodva megmaradhat pozíciójában.

Ez a modell természetesen leegyszerűsíti a valóságot, vezetőként azonban fontos tudatában lenni annak, hogy a tudás mint versenyelőny, akkor tud a piacon realizálódni, ha a tudástőkét birtokló egyén bizalommal van a vállalat mint szervezet felé, a szervezet pedig szintén bizalmat előlegez az egyéni munkavállalónak azáltal, hogy befektetésként tekint az ő képzésére, fejlesztésére, tudásának gyarapítására.

Ha ez a kölcsönös bizalom a vállalaton belül stabil, akkor lesz képes a cég más gazdasági szereplőkkel is tudásmegosztáson alapuló bizalmi hálózatot kiépíteni.

Dr. Kaszás Ágnes

Segítsen ismerőseinek rátalálni képzéseinkre és így egy sikeresebb üzletre!

Segíts ismerőseidnek rátalálni képzéseinkre és ezáltal egy sikeresebb, teljesebb életre!

Megosztom facebookon

new code logo szurke1

 New Code Kft.

1205 Budapest,

Sas u. 4.

Adószám: 12198618-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564001

t.czikkely@newcode.hu

Oktatóközpont

Mesterek és Módszertanok Háza
1077 Budapest, Wesselényi utca 73.