Hallgatólagos tudás – kimondott előny: a hálózatok szerepe a láthatatlan tőke feltárásában

Hallgatólagos tudás – kimondott előny: a hálózatok szerepe a láthatatlan tőke feltárásában

A tanulás és a gazdaság összefüggésének egyik legfontosabb kutatója, Lundvall szerint a jelenkor gazdaságában a tudás a legfontosabb erőforrás, és a tanulás a legfontosabb folyamat. A tudás kétféle úton szerezhető meg: saját tapasztalati úton, vagy máson keresztül, aki megosztja a saját tapasztalatát, gondolatait velünk. Ha egy gazdasági szereplő a versenyelőny megszerzése vagy megtartása érdekében bővíteni akarja tudástőkéjét, egy ponton eléri azt a határt, ahol már egyedül nem, vagy csak limitált növekedésre lesz képes. Be kell hívnia azokat a külső szereplőket, akiktől tanulhat.

tanulas

A tanulás célozhatja a készségek fejlesztését, folyamatok alakítását, szemléletváltást, és a tanuláson keresztül a vállalat a tudáson túlmenően új impulzusokat szerez, amelyekkel tovább bővítheti a saját tapasztalatait.

Csakúgy, mint egy zeneszerző, aki más zeneszerzők műveit hallgatva ugyanúgy inspirálódhat, mint az esőcseppek kopogását figyelve.

A kívülről jövő tudás jellemzően „kodifikált” tudásnak tekinthető: azon ismeretek, amelyeket

a gazdasági élet más szereplői megfogalmaztak, már tudatosítottak, és ilyen tudatos formában átadni is képesek.

Polányi azonban már 1967-ben megkülönbözteti ezt a típusú tudást a „hallgatólagos vagy tacit” tudástól. Ez utóbbira jellemző, hogy ugyan nagyon is valódi, nem öntötték olyan formába, amiben a hagyományos tudásátadás útján megosztható lenne. Talán maga a tudás birtokosa sincs tudatában annak, hogy ő mit tud, csupán alkalmazza azt.

Ez a tudás lehet sokszor a hiányzó láncszem egy-egy sikeres folyamat megértéséhez, ami azonban – a tudásmegosztás limitált színtere miatt – nem hozzáférhető, így nem is másolható.

Mivel mások számára nem hozzáférhető, a tudásnak ez a típusa szükségszerűen felértékelődik.

Csonka László a tudástőkéről mint láthatatlan tőkéről beszél. Ez a láthatatlan tőke – különösen a tacit tudás – egy mérőszámmal nem mérhető. Csonka a mérési folyamatot a torpedó játékhoz hasonlítja: az elhelyezett jelekből csak következtethetünk az elrejtett csatahajó helyzetére és formájára, méretére.

A hallgatólagos tudás elsajátítása tehát nehézségekkel jár, ami felértékeli a fizikai közelség, az interakció és a hálózatok szerepét.

Ezek a hálózatok biztosítják a keretet a tanulás interaktív folyamatához, amely a szervezetek között megy végbe, és az eredményeként létrejövő tudás a hálózatok közös tudástőkéje lesz.

Dr. Kaszás Ágnes

Felhasznált irodalom:

Csonka László: A kutatás-fejlesztési és innovációs hálózatok hatása a vállalkozások tudományos és technológiai képességeinek fejlődésére – Autóipari tudásközpontok Magyarországon. PhD értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem. Szociológia Doktori Iskola 2009.

Segítsen ismerőseinek rátalálni képzéseinkre és így egy sikeresebb üzletre!

Segíts ismerőseidnek rátalálni képzéseinkre és ezáltal egy sikeresebb, teljesebb életre!

Megosztom facebookon

new code logo szurke1

 New Code Kft.

1205 Budapest,

Sas u. 4.

Adószám: 12198618-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564001

t.czikkely@newcode.hu

Oktatóközpont

Mesterek és Módszertanok Háza
1077 Budapest, Wesselényi utca 73.