Hatékonyság és bizalom 2. – Bizalom a vezetők felé

Hatékonyság és bizalom 2. – Bizalom a vezetők felé

Az előző cikkben feltérképeztük, milyen pozitív kihatása van az alkalmazottak felé irányuló vezetőségi bizalomnak. A szervezeten belüli bizalom mellett kiemelkedő fontossággal bír az egyes gazdasági szereplők egymás felé tanúsított kölcsönös bizalma, melyet Fukuyama Bizalom című könyvében erőteljes példákkal illusztrál.

Az 1970-es évek olajválsága két autógyárat is a csőd szélére sodort: a rohamosan csökkenő értékesítések miatt mind a német Daimler-Benz, mind a Mazda súlyos helyzetbe került. Mindkét cég segítséget kapott azonban, mégpedig azoktól a cégektől, amelyekkel rendszeres üzleti kapcsolatban álltak, és amelyek egy-egy nagy bank vezetésével összefogtak az érdekében. A közvetlen azonnali profitszerzés helyett a régi partner megmentése volt a cél.

olajkút

Az 1983-84-es gazdasági recesszió komoly válságba sodorta az USA iparát. Súlyos veszteségeket kellett elszenvednie az acélgyártás területén tevékenykedő Nucor Corporationnek is. A profitkiesést ellensúlyozandó a cég 2-3 napos munkahetet vezetett be, és ennek arányában csökkentette a béreket is, de senkit nem bocsátottak el. Az arányos bércsökkentés éppúgy vonatkozott a felsővezetésre, mint az utolsó segédmunkásra. Az alkalmazottak bizalma megerősödött a céggel és velük szolidaritást vállaló vezetőség felé. A közösen átélt átmeneti válságidőszak megerősítette az összetartozás-tudatot és az általános elköteleződést. A válság lecsengésével a Nucor az amerikai acélipar legjobbjai közé került.

Mindkét esetben közös pont, hogy a gazdasági szereplők azért támogatták egymást, mert úgy érezték, egyazon közösség tagjai, amelynek alapja a kölcsönös bizalom.

Fukuyama szerint

a kölcsönös bizalomra épülő közösségeket a közös kultúra köti össze: egy olyan kultúra, amelyen belül a szolidaritás önmagában értéknek számított.

Magyarországon és Kelet-Közép-Európában a szolidaritás szó és a hozzá kapcsolódó érték súlyosan devalválódott a szocializmus évei alatt. A központilag előírt szolidaritás, a közösségi kapcsolódások kötelező rendszere a valós együttműködés helyett bizalmatlanságot és gyanakvást szült, amely még mind a mai napig érezteti közösség-romboló hatását. A szabadság újbóli megízlelése, az individualizmus térhódításának fokozatos lecsengése ismét rávilágít a valós partnerkapcsolatok fontosságára.

Bizalom nélkül nincs elköteleződés, elköteleződés nélkül pedig nincsen közösség. Elköteleződni közös értékek mentén lehetséges.

Dr. Kaszás Ágnes

Előző rész: Hatékonyság vagy bizalom? – A bizalom szerepe a hatékonyságnövelésben

Vezetőképzéseink

Segítsen ismerőseinek rátalálni képzéseinkre és így egy sikeresebb üzletre!

Segíts ismerőseidnek rátalálni képzéseinkre és ezáltal egy sikeresebb, teljesebb életre!

Megosztom facebookon

new code logo szurke1

 New Code Kft.

1205 Budapest,

Sas u. 4.

Adószám: 12198618-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564001

t.czikkely@newcode.hu

Oktatóközpont

Mesterek és Módszertanok Háza
1077 Budapest, Wesselényi utca 73.