Aknázzuk ki a munka - család/magánélet egyensúlyának titkát!

Aknázzuk ki a munka - család/magánélet egyensúlyának titkát!

Hogyan emelkedhetünk felül a munka – magánélet egyensúlyban tartásának küzdelmén?

Mint korábban már írtunk róla, a New Code NLP-nek számos alkalmazási területe van kezdve az egészségtől, az üzleten át a coaching oktatásig, hogy egy párat említsünk. Az NLP a kezdetektől fogva gyorsan elterjedt és az élet számos területére bevonódott. Egyik alapvető területe az NLP „önmagunkon való alkalmazása”, mely annyit jelent, hogy a New Code NLP eszközeit magunk önazonosságára és életminőségének fejlesztésére használjuk.

Jelen cikk témája, a munka – magánélet tengelye számos embert megmérető modern dilemma

 A munka – élet egyensúlya köznapi, vitára alkalmas téma. Sok ember lelkiismeret-furdalást érez, ha dolgozik, mert éppen nem a magánéletével törődik. És amikor a magánéletükkel foglalatoskodnak, lelkiismeret-furdalásuk van, mert nem dolgoznak. A jó öreg Blackberry és más hasonló kommunikációs eszközök tovább növelik a problémát, mivel sok-sok ember igazából nincs is otthon teljes egészében. Például, otthonunkból is gyakran küldünk ki e-maileket, így figyelmünk arra fókuszál a családunk helyett. A munkahelyünkön is könnyen elvonódik a koncentráltságunk magánbeszélgetések folytatása végett, pl. a Facebook miatt és eredményül nem tudunk teljes valónkban a feladatra fókuszálni. Az eredmény: VÉTKEZÉS/BŰNBEESÉS mindenhol és az optimálisnál jóval kevesebb résztvevő tapasztalás minden területen.

Az emberek gyakran panaszkodnak, hogy a saját idejükben milyen sok munkát kell elvégezniük. Ez egy furcsa kijelentés annak tükrében, ha belegondolunk abba, ez tényleg az ő saját idejük-e? („énidő”, a szerk.)

Az út során szépen lassan életünk ezen két területe kettéhasadt különálló részekké,  melyek folyton-folyvást konfliktusba keverednek. Ha két különálló, de együtt létező részként tekintünk életünk ezen területeire, konfliktus nélküli, hatékony életnek nézhetünk elébe. Az előfeltétele ennek az, hogy ha dolgozunk, akkor dolgozunk és, ha otthon vagyunk, akkor otthon vagyunk. Ha bárki is figyelemmel kísérne bennünket miként tevékenykedünk, kik vagyunk e két területen, két különböző személyről adna számot. Fontos szempont, hogy létezzen a munka/magánélet egyensúlya.

Egy másik módja annak, hogy megvizsgáljuk a munka/magánéleti tengely egyensúlyi kihívását az, hogy nem két különálló részként tekintünk rá, hanem egy belső, integrált énből működő egyénre nézünk, ahol különbözőképpen viselkedünk mindkét kontextuson belül de az énünk legbenső értékei ugyanazok maradnak. Ha ez rokonszenvesnek tûnik Önnek, a cikk további része hasznos lesz a kivitelezés szempontjából.

Először is vegyük fontolóra, hogyan viselkedünk a munkahelyünkön és hogyan otthon! Mostantól kezdve, ha erre úgy tud gondolni, mint két énre, két részére, milyen címkéket tulajdonítana mindegyikhez és milyen képek jönnek elő, ha külön-külön a részekre koncentrál?

 Szólítsuk meg az első ént, mely az üzlettel társított; ha annak pozitív a beállítódása, mi lenne a szándéka? Most, hogy megválaszolta ezt a kérdést, mi a nyeresége annak az énnek, ha a szándékai teljes mértékben megvalósulnak? És, ha mindezt megkapta, abból milyen előnye származna (mit kapna attól az állapottól?) És cserébe az mit adna? Ezt csonkolásnak („chunking” hívjuk; mindaddig tegye fel ezeket a kérdéseket, amíg el nem érkezik az absztrakt válaszokig – az emberek nagy része azon kapja magát, hogy ilyeneket mond: boldogság, teljesség, örömérzés a részem.

Most szólítsuk meg a magánéleti részt. Mi ennek a résznek a szándéka? És, ha eljutott odáig, mi a nyeresége abból? Szépen csonkolja a kérdések egymásutánjával a válaszokat, mint az előbbiekben tette.

Nagy valószínűséggel azon fogja kapni magát, hogy a két része, mely folyamatos konfliktusban áll, tulajdonképpen ugyanarra vágyik. Valójában semmi meglepetés nem érhet bennünket, hisz végül is mindkét rész valójában ugyanahhoz a személyhez tartozik.


Hogyan bírhatjuk rá hatékonyabb együttműködésre őket? Próbáljon arra gondolni, mit szeretne ez a két rész, ha egy lenne?


 Térképezzük fel, hogyan dolgozhat együtt ez a két rész, ha egyként viselkedne? Menjen vissza az „üzleti” énjéhez; milyen képességei, adottságai és forrásai vannak az „üzleti én”-jének, melyet kölcsönadhatna egy integrált énnek? Hogyan történne ez? És átgaloppozva a „magánéleti én”-jéhez; milyen képességei, adottságai és forrásai vannak a „magánéleti én”-jének, melyet behozhatna egy integrált énnek. Ezekkel az adottságokkal mit profitálhatna az „üzleti én”? Milyen különbséget eredményezne ez?

Sokkal jobb lenne, ha ez a két rész egész egységként együtt tudna működni, mintsem különálló részekként egymás ellenében dolgoznak? Képzelje el, ha az „üzleti én”-je és a „magánéleti én”-je összejönne, egybegyűjtenék és megosztanák a kollektív forrásaikat, adottságaikat és képességeiket? Hogyan kamatozna ez Önnek? Képes látni és megtapasztalni a két énjét egyként?

Most meg tudná azt tenni, hogy visszagondolva az életére ezt a két részt újraintegrálja? Nézze meg, hogyan változtatna a döntésein másképpen azzal a képességgel, hogy hozzáférése van a megosztott forrásokhoz minden időkben? Még apró változtatásoknak is óriási lehet a hozadéka. Képzelje el (immaginálja!) önmagát, ahogy a jövőben egész egységként munkálkodik. Mennyivel konstruktívabb lehet az élete minden területén!


 A fentieket a New Code NLP-ben a részek integrációjának hívjuk. Számos módja van annak, hogy konfliktusos részeinket egy platformra hozzuk. Emberekkel is működik, akikkel teamet szeretnénk létrehozni, így minden résznek meglesz a maga funkciója, mely konfliktusba keveredhet az ellenpólusával, azonban jól működik az élet egy másik területén. Ne feledje! A New Code NLP a személyre szabottság önalkalmazhatóságára törekszik.

Csupán abba gondoljon bele, amikor mindannyian egy adott célért dolgozunk és azon kapjuk magunkat, hogy a saját időnkből vesszük el ezt. Ha eszébe jut, hogy minden ideje az ön saját ideje, választhatja azt, hogy ezt bölcsen tölti. Így véghezviheti az üzleti és magánéleti ügyeit.Írta Michel Caroll, az NLP Academy társalapítója és Helen Doyle, szerkesztette, fordította: Dr. Bagi Éva Eszter


Segítsen ismerőseinek rátalálni képzéseinkre és így egy sikeresebb üzletre!

Segíts ismerőseidnek rátalálni képzéseinkre és ezáltal egy sikeresebb, teljesebb életre!

Megosztom facebookon

new code logo szurke1

 New Code Kft.

1205 Budapest,

Sas u. 4.

Adószám: 12198618-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564001

t.czikkely@newcode.hu

Oktatóközpont

Mesterek és Módszertanok Háza
1077 Budapest, Wesselényi utca 73.