Richard Bandler

Richard Bandler

richard bandlerRichard Wayne Bandler 1950 február 24-én született. Számos írása jelent meg világszerte személyiség fejlődéssel kapcsolatban.Akit leginkább a Neuro-Lingvisztikus Programozás társ-megalkotójaként, illetve a Design Human Engineering, (Emberi – minta technikák), valamint a Neuro Hypnotic Repatterning (Neuro-Hipnotikus Újramintázás) fejlesztőjeként ismernek.

Richard Wayne Bandler a kaliforniai San Joséban nőtt fel. Gyerekkorát az utcagyerekekéhez hasonlíthatnánk. Egy időben Richard családjának volt egy étterme, ahol a konyhában főző édesanyja körül téblábolva sajátította el a főzés tudományát.

Richard a Freemont Középiskola befejezte után a Los Altos-i Foothills Főiskolán folytatta tanulmányait. Két év után átment a Santa Cruz-i egyetemre, ahol a főtantárgya a matematika és a számítástechnika lett, később pedig a viselkedéstudomány iránt kezdett érdeklődni. Ez idő tájt Richard egyik szakról a másikra vándorolt – felvette a filozófiát, a logikát, a számítástechnikát, a matematikát. Úgy hírlik, bármikor is látták őt az előadásokon, nem látszott rajta, hogy érdekelné a tananyag.

Richard mindig úgy mászkált az egyetem területén, mint aki épp akkor érkezett egy utcai verekedésből, San Joséból. Hosszú hajú volt, láncdohányos és büszkén viselte kecskeszakállát. Ritkán hiányzott oldaláról a bicskája.
 
1972-ben Bert professzor egyik délutáni előadásán, amely „A személyes megnyilatkozások értelmezése” címet viselte, Richard felpattant, és fennhangon, dühödten kezdett beszélni az egyetemen tartott pszichológiai kurzus gyakorlatiasságáról. „Valami sokkal használhatóbbat kellene tanítaniuk az embereknek, a Gestalt-terápiát” – teljesen begurult, vöröslő arccal, torka szakadtából üvöltött, majd kiviharzott a teremből.

Bert történetesen teljesen egyetértett Richarddal. „Látja – mondta –, tényleg nincs senki az egyetemen, aki igazán használható Gestalt-terápiás tanfolyamot tudna tartani.”

Nagyon érdekelte a Gestalt-pszichológia, amely többek között azzal foglalkozik, hogyan lehet az élményt a jelenben a legteljesebben megtapasztalni és a tudatosságot fokozni. Richard hónapokat töltött azzal, hogy tanulmányozza a Gestalt-terápia dokumentációját, melynek főszereplője Fritz Perls, orvos, pszichoterapeuta, a terápia kidolgozója volt.

Továbbá érdekldött más kortárs pszichoterápiás módszerek és a családterápia iránt is, amelynek révén változásokat lehet előidézni egy családban azáltal, hogy a szűk és néha a tágabb családi körrel dolgoznak. Ezenkívül magas szinten sajátította el az úgynevezett rolfing módszert, amelynek a lényege, hogy mély masszázzsal átdolgozzák a kötőszöveteket.


1973-ban főiskolai diplomát szerzett filozófiából és pszichológiából a University of California-n, (Kalifornia Egyetem), Santa Cruzban, Végül 1975-ben egyetemi diplomát kapott szintén pszichológiából a Lone Mountain Collegeban, (Lone Mountain Egyetem) San Franciscoban.

Szakmai pályafutás

Bob Spitzer, a Science and Behavior Books (Tudomány és viselkedés könyvek) tulajdonosa felkérte Bandlert, vegyen részt  a Fritz Perls és Virginia Satir által vezetett tréningeken, majd később felkérte  Fritz Perls: The Gestalt Approach and Eye Witness To Therapy (A Gestalt-módszer és a terápia szemtanúja) című könyvének szerkesztésére.

Később az University of California, (Kalifornia Egyetem) diákjaként Santa Cruzban Gestalt terápiás csoportot is vezetett. Richard az egyetemi Gestalt csoport mellet számos csoportot vezetett Santa Cruzban és környékén. Ezek némelyike hétvégi vagy esti fejtágító volt. Richard ezek során fejlesztette ki elképesztő érzékelési képességét. Főként Gestalt-terápiát, mély masszázs-technikákat és később családterápiát alkalmazott, amely a Virginia Satir által kifejlesztett modellen alapult.

John Grinder, aki megfigyelőként jelen volt ezeken a foglalkozásokon, azt mondta, Bandler szinte az összes kérdést és kommentárt el tudta magyarázni, mégpedig zseniálisan felhasználva a transzformációs nyelvtant, azt a területet, melyre Grinder szakosodott.

Richard Bandler és John Grinder, az itt közösen összegyűjtött tapasztalataikat építették be késbb az NLP-be. Kifejlesztettek például egy terápiás modellt, melyet meta modellnek neveztek el. Első ilyen témájú, közös kötetük címe: The Structure of Magic, Volume I. (A mágia szerkezete, I. kötet) 1975-ben jelent meg.

Ugyanebben az évben Bandler saját kiadó céget alapított, melyet Meta Publicationsnek (Meta kiadványok) nevezett el, valamint kiadta Milton H. Erickson első kötetét, melynek címe: Patterns of the Hypnotic Techniques (A hipnotikus módszerek mintái).

1976-ban megjelent Grinderrel közös, újabb kötete The Structure of Magic Volume II, (A mágia szerkezete, II. kötet), továbbá a Virginia Satirral közösen szerzett Changing With Families (A család segítségével történő változás) 1977-ben látott napvilágot Milton H. Erickson Patterns of Hypnotic Techniques Volume II (A hipnotikus módszerek mintái, II. kötet) .

Bandler modellezte Moshe Feldenkraist is, aki izraeli pszichológus, valamint alapítója a Feldenkrais iskolának, mely a test munkájával foglalkozik. Bandler adta ki Feldenkrais könyvét a The Elusive Obvious (A nehezen megfogható nyilvánvaló) címmel. Sok csoportjában tanította a test munkájának, általa modellezett formáit.

Számos olyan modell és módszer létrehozásában működött közre, melyeket manapság is tanítanak az NLP-ben. Például: a meta modell, a hiedelemváltás, a Milton modell, a horgonyzás, a Swish minta, az átkeretezés, a szubmodalitások alkalmazásai, valamint az idővonalak.

A 80-as évek eleje óta Bandler és Grinder külön dolgoznak. Richard Bandler számos, védjeggyel ellátott módszert fejlesztett ki a Design Human Engineering™ (Emberi-minta technikák) és a Neuro- Hypnotic Repatterning™ (Neurohipnotikus újramintázás) területein.

További megjelent munkái:

Using Your Brain for a Change (Használjuk az agyunkat a változtatáshoz), 1985.

Magic in Action (Varázslat a tettben), 1992.

Time for a Change (Ideje változtatni), 1995.
Persuasion Engineering, (Meggyőzés technikák), társ-szerző: John LaValle, 1996.

The Adventures of Anybody (Bárki kalandjai), 1993.

Conversations (Beszélgetések), társ-szerző: Owen Fitzpatrick

 

Segítsen ismerőseinek rátalálni képzéseinkre és így egy sikeresebb üzletre!

Segíts ismerőseidnek rátalálni képzéseinkre és ezáltal egy sikeresebb, teljesebb életre!

Megosztom facebookon

new code logo szurke1

 New Code Kft.

1205 Budapest,

Sas u. 4.

Adószám: 12198618-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-564001

t.czikkely@newcode.hu

Oktatóközpont

Mesterek és Módszertanok Háza
1077 Budapest, Wesselényi utca 73.