Slide background
HR tanácsadás
Image
Összekapcsoljuk a BIG4-ban tanult üzleti tanácsadást
és a HR szakmát, így az üzleti problémákra HR megoldásokat nyújtunk.
A HR terület hard és soft oldalát kéz a kézben támogatjuk.

Szakmai tapasztalataink során több száz vállalat működését ismertük meg, ahol jó és rossz példákat is láttunk. Azonban minden megbízásnál a vállalatra kell szabni a megoldást. Minden munkánk alapjának az interjúkat, workshopokat tekintjük, ami ahhoz kell, hogy kívülről-belülről meg tudjuk ismerni a Megbízónkat.
Tanácsadói munkánk során akkor érünk el valódi eredményt, ha a Megbízónkra személyre szabott legideálisabb megoldást keressük.

Projektjeinket önmagában és komplex fejlesztési folyamatként is fel tudjuk építeni, ahol a javaslatok kidolgozásán túl az implementációt kompetenciafejlesztési és kultúrafejlesztési eszközökkel tudjuk támogatni. Sok esetben a vállalatok ezt a két fázist két külön tanácsadó cégre szokták bízni, mivel általában vagy az egyik vagy a másik kompetencia van meg a tanácsadó cégeknél. A New Code Csoport tréning, tanácsadás és szervezetfejlesztési üzletága együtt tudja a kívánt cél elérését támogatni.
Tanácsadói munkánk során akkor érünk el valódi eredményt, ha a Megbízónkra személyre szabott legideálisabb megoldást keressük.
HR audit

A vállalat minden HR jellegű tevékenységét felmérjük. Javaslatot teszünk a bevezetendő új HR funkciókra illetve a fejlesztendő HR tevékenységekre.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol vállalati stratégia változásával a HR új feladatok és új szerep előtt áll
 • Ahol új HR vezető csatlakozik a HR csapat élére

 

 • Ahol egy új CEO szeretné átlátni a HR terület működését
 • Ahol nagyobb szervezeti változás történt a HR területen
Image

Vizsgált területek

 1. HR szerepe a vállalatban
 2. HR működése
 3. HR és az üzlet
 4. Munkavállalói életciklus mentén
 5. A HR munkatársak felmérése

Módszertan

 • vezetői mélyinterjú
 • munkatársi fókuszcsoport
 • workshop
 • kérdőíves felmérés
 • dokumentum és KPI elemzés
 • gap analízis

Módszertan

 • vezetői mélyinterjú
 • munkatársi fókuszcsoport
 • workshop
 • kérdőíves felmérés
 • dokumentum és KPI elemzés
 • gap analízis
Átfogó képet mutatunk a HR működéséről

Komplex, 360 fokos, személyre és szervezetre szabott HR-megoldásokat kínálunk a HR-tanácsadástól és szervezetfejlesztéstől kezdve a tréningeken és a coachingon át egészen a munkaerő-közvetítésig.
HR folyamatok fejlesztése

Gyakorlati HR szakmai tapasztalatunkkal új, vállalatra szabott HR rendszereket és folyamatokat alakítunk ki vagy fejlesztjük tovább a meglévőt. Számos vállalat HR területének működését megismerve széleskörű benchmark tapasztalatunk van. A munkánk során folyamatosan követjük a legmodernebb szakmai irányokat, eszközöket, technológiákat, amiket vállalatra szabva beépítünk a  fejlesztésekbe.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol a HR meg akar újulni és magasabb minőségben, új területeken akarja támogatni a vállalatot
 • Ahol új HR vezető csatlakozik a HR csapat élére és szeretné megújítani, hatékonyabbá tenni a működést

 

 • Ahol nagyobb szervezeti változás történt a HR területen és új emberek csatlakozásával lehetőség van közösen átgondolni a korábban berögzült folyamatokat
 • Akik szeretnék KPI-ok mentén mérhetővé tenni a HR terület teljesítményét
Image

Vizsgált területek

 1. Toborzás, kiválasztás
 2. Onboarding
 3. Teljesítményértékelés
 4. Karriermenedzsment
 5. Utánpótlás
 6. Mentoring
 7. Képzés-fejlesztés
 8. HR kontrolling
 9. Belső kommunikáció

Módszertan

 • Jelenlegi helyzet felmérése
 • Gap analízis (jelen helyzet és vágyott jövőbeli állapot összehasonlítása)
 • Fejlesztési javaslatok kidolgozása
 • Döntéselőkészítés a fejlesztési irányokról és lépésekről

 

 • Implementációs terv elkészítése
 • Bevezetés támogatása
 • Pilot működés után visszamérés és finomhangolás

Módszertan

 • Jelenlegi helyzet felmérése
 • Gap analízis
 • Fejlesztési javaslatok
 • Döntéselőkészítés

 

 • Implementációs terv
 • Bevezetés támogatása
 • Pilot működés visszamérés és finomhangolás
Juttatási rendszer felülvizsgálata

Egységes, átlátható és motiváló juttatási és jutalékrendszer kialakítása, valamint a jelenlegi rendszer átalakításához szükséges tevékenységek azonosítása.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol nincs egységes szabályzat a bérekre, egyéb kompenzációkra vagy van, de felül vizsgálatra szorul
 • Ahol a munkatársak kompenzációja nem egységes

 

 • Ahol nem egyértelmű szabályok alapján alakulnak a bérek egy új munkavállaló felvételekor, hanem egyedi megegyezéseken át alakul ki
 • Ahol a bérek miatt feszültség van jelen

Feladatok

Piacibenchmark
Piaci
benchmark

Bérpiaci elemzés az elérhető jövedelemről és jövedelmi elemekről (bónusz, jutalék, béren kívüli juttatások..)
Munkavállalói igényekfelmérése
Munkavállalói igények
felmérése
A munkatársak elvárásainak feltérképezése, majd a jelenlegi és az elvárt javadalmazás közötti eltérés kimutatása.
Juttatási rendszerfelülvizsgálata
Juttatási rendszer
felülvizsgálata

Javaslattétel a juttatási rendszer megújítására (munkakörök értékelése után juttatási térkép elkészítése).
Új juttatási elemek bevezetése
Új juttatási elemek bevezetése

Koncepció alkotás új juttatási elemek bevezetésére (teljesítmény bónusz, jutalék, extra szabad nap..)
Munkaerő-közvetítés

Míg a klasszikus munkaerő-közvetítő ügynökségek a toborzást és a jelöltek előszűrését csinálják meg, mi a legtöbb projektünkben a keresés-kiválasztási folyamatot „mint egy belső HR munkatárs” kísérjük végig. Kis-, közép- és nagyvállalatok számára egyaránt nyújtunk a munkaerő-közvetítés terén komplex szolgáltatásokat.
Tanácsadói attitűddel kezdjük minden esetben a feladatot:

1.

A keresett munkakör pontos meghatározása közös munka. Az Ügyfelünk által megadott keresési megbízást minden esetben nagyon pontosan megértjük és a keresés megkezdése előtt feltárjuk, hogy az Ügyfelünk eredetileg meghatározott igényéhez, illetve a munkaerő-piaci trendekhez képest kell-e pontosítani a keresést.
 1. A munkakör meghatározása
 2. Hirdetési csatornák meghatározása és a hirdetés elkészítése
 3. Toborzás
 4. Előszűrés
 5. Interjúztatás
 6. Jelölt bemutatás
 7. AC, DC
 8. Tesztek
 9. Döntéshozatal támogatása

2.

Toborzás során a legmodernebb eszközöket és csatornákat használjuk, kihasználva a közösségi média adta talent mapping és hirdetési lehetőségeket.

3.

A lehető legtöbb dimenzióban keressük az illeszkedést.
Ügyfeleinket megismerve a kiválasztás során olyan jelölteket keresünk, akik illeszkednek:
 • A munkaköri elvárásokhoz
 • Személyiségében a vezetőhöz
 • Munkakultúrájával a csapat többi tagjához és a vállalat értékeihez
 • Vezetői elvárásokhoz 

4.

Folyamatot az ügyfél elvárásaihoz igazítjuk.
A megbízás kezdetén közösen lefektetjük a folyamati lépéseket arról, hogy milyen szinten vonódjunk be a recruitment folyamatba.

Aktuális állásajánlatok
Munkakör és
kompetencia rendszer építése

A munkakörök besorolási rendszere és az ehhez szükséges kompetencia-térkép elkészítésével olyan rendszert alakítunk ki, amely alkalmas utána további rendszerekhez (karriermenedzsment rendszer, utánpótlás-tervezés, képzés-fejlesztés) való kapcsolódásra.

Olyan vállalatra szabott rendszert alakítunk ki, amely figyelembe veszi a vállalati sajátosságokat és felhasználja a HR szakmai standardokat is egyben. A vállalatot megtanítjuk arra, hogy képes legyen a rendszert hosszú távon fenntartani és a vállalat életében bekövetkező nagyobb változások esetén alakítani azt.
Olyan vállalatra szabott rendszert alakítunk ki, amely figyelembe veszi a vállalati sajátosságokat és felhasználja a HR szakmai standardokat is egyben. A vállalatot megtanítjuk arra, hogy képes legyen a rendszert hosszú távon fenntartani és a vállalat életében bekövetkező nagyobb változások esetén alakítani azt.

Kiknek ajánljuk?

 • Bárhol, ahol még nincs és cél a transzparens működés.
 • Ahol a szervezeti struktúra növekedése nem követte le a vállalati feladatok mennyiségében bekövetkezett növekedési ütemet, illetve nem valósult meg egy ezzel összhangban lévő tudatos szervezetfejlesztés sem.
 • Azoknak a kisebb családi vállalkozásoknak, ahol generációváltás ideje van.

Lépések

 1. Besorolási rendszer előzetes kialakítása
 2. Besorolási rendszer tesztelése
 3. Vezetői worshopokon a vezetők bevonása
 4. Folyamatos egyéni konzultációs lehetőség nyújtása a vezetőknek a besoroláshoz
 5. Tanácsadói validáció
 6. Vállalati vezetői workshopok

Eredmény

 • Vállalatra szabott munkakör besorolási keretrendszer
 • Besorolási módszertan
 • Minden munkakörre elkészült besorolás

 

 • Kulcs munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák azonosítása
 • Kompetencia-térkép
Image
Munkavállalói élmény fejlesztése

Szakmai meggyőződésünk, hogy csak akkor tud egy vállalat a versenytársaktól megkülönböztető ügyfélélményt adni, ha először a munkatársai számára biztosítja azt. A munkatársak elégedettségén és elkötelezettségén keresztül tud a HR a vállalati ügyfelek elégedettségére is kihatni.

Kinek ajánljuk

 • Ahol magas a fluktuáció
 • Ahol a munkatársak elkötelezettsége és elégedettsége nem elégséges
 • Ahol hiányzik a működésből az innováció

Vizsgált területek

 • vállalti kultúra felmérése (hogyan?)
 • képviselt érétékek, a munka jelentősége (miért?)
 • munkakörnyezet (hol?)
 • munkatársi elkötelezettség
 • munkáltatói márka

Módszertan

 • fókuszcsoportos beszélgetés
 • strukturált interjú
 • kérdőív
 • Word Cafe
 • adatalapú elemzés
Stratégiai HR fejlesztés

Felső- és középvezetői HR tapasztalattal tudjuk a HR stratégiájának elkészítését támogatni. Munkánkkal a HR terület stratégiai szerepét, illetve az üzleti területek igényeinek és a HR szolgáltatások harmóniájának megteremtését támogatjuk. A stratégia megvalósításához szükséges HR kompetenciákat - szakmai tudást és egyéni készségeket fejlesztünk.
Munkánkkal a HR terület stratégiai szerepét, illetve az üzleti területek igényeinek és a HR szolgáltatások harmóniájának megteremtését támogatjuk. A stratégia megvalósításához szükséges HR kompetenciákat - szakmai tudást és egyéni készségeket fejlesztünk.
Image

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol a HR eddig csak támogató területként az alapfeladatokat látta el
 • Ahol az üzleti területek nem elégedettek a HR működésével
 • Ahol nincs összhangban az üzleti stratégia és a HR stratégia
 • Ahol nincs HR stratégia
 • Ahol korábban generalista modellben működő HR terület át szeretne térni a business partneri modell szerinti működésre
 • Ahol a vállalat gyors fejlődésen ment át, de a HR terült fejlődése ezt nem követte le
 • Ahol csoport szintű működésben önálló vállalatok HR területeinek működését kell összehangolni

Fejlesztési területek

 • HR stratégia kialakítása
 • HR transzformáció
 • HR éves roadmap készítés
 • HR szakmai képzés
 • HR munkatársak egyéni kompetencia fejlesztése
 • HR területek együttműködés fejlesztése
 • HR stakeholder management

Módszertan

 • Jelenlegi helyzet felmérése, elvárások feltérképezése
 • Stratégia elkészítése (vízió, misszió, jövőkép)
 • Akciótervezés
 • Szakmai és kompetenciafejlesztés online és kontakt órákkal is
 • Implementációs terv
 • Pilot időszak visszamérése és finomhangolás
Egyszerre szentelünk szakmai figyelmet az üzletnek és az embernek.

Komplex, 360 fokos, személyre és szervezetre szabott HR-megoldásokat kínálunk a HR-tanácsadástól és szervezetfejlesztéstől kezdve a tréningeken és a coachingon át egészen a munkaerő-közvetítésig.
Teljesítményértékelés

Az elmúlt évtizedekben a teljesítményértékelési rendszerek több generációja született meg: a kötelező vállalati folyamatoktól a teljes eltörlésig. Teljesítmény-potenciál mátrix, peer-to-peer visszajelzés, önértékelés, vezetői visszajelzés, gamifikáció - mind-mind különböző HR szakmai trendekhez köthető fogalmak. A New Code Csoport megközelítése az, hogy a HR szakma trendjeit ismerve a vállalatoknak személyre szabott rendszereket alakítunk ki.

Kinek ajánljuk

 • Ahol nincs teljesítményértékelési rendszer vállalati mérettől függetlenül
 • Ahol a jelenlegi teljesítményértékelési rendszer csak egy adminisztratív nyűgöt jelent és senki nem érti miért van rá szükség
 • Ahol a teljesítményértékelési rendszernek semmi más jelentősége nincs a bónuszosztáson kívül
Image

Lépések

 1. Jelenlegi működés felmérése
 2. Javaslat kidolgozása
 3. Implementációs terv elkészítése
 4. Kompetencia fejlesztési szükséglet meghatározása és fejlesztés
 5. Kultúrafejlesztési szükséglet meghatározása és lépéseinek megtervezése
 6. Bevezetés és visszamérés
 7. A rendszer finomhangolása
KKV HR outsourcing

Nagyvállalati és KKV tapasztalattal rendelkező HR szakértői csapatunk átmeneti időszakokra vagy hosszú távra teljes vagy részmunkaidőben vállalja KKV-k HR támogatását. A vállalat méretéhez és létszámához igazodva a legmagasabb színvonalú HR támogatást biztosítjuk költséghatékonyan.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol a cég létszáma nem indokolja az önálló HR osztályt és a HR feladatokat kiszerveznék
 • Ahol a HR-es munkatárs kiesése miatt (szülési szabadsága, betegsége) ideiglenesen el kell látni a HR feladatokat akár munkatársi, akár vezetői szinten
 • Ahol időszakosan szenior HR szakértőt szeretnének behozni a szervezetbe
 • Ahol HR vezetőt keresnek átmeneti időszakra
 • Ahol a HR feladatok egy részét stratégiai fontosságuk miatt inkább egy szeniorabb, de részmunkaidős szakértőre szeretnék bízni
 • Ahol kihívást jelent az új munkaerő felvétele és a régiek megtartása
 • Ahol a HR funkciót, folyamatokat ki kell alakítani
 • Ahol a vezetők igénylik a folyamatos HR támogatást

Fókuszterületek

 • Bér és egyéb kompenzációs rendszerek kialakítása
 • Teljesítményértékelési folyamat üzemeltetése
 • HR folyamatok kialakítása
 • Munkaerő-felvétel, toborzás, interjúztatás
 • Tréningek, csapatépítések
 • Belső konfliktusok kezelése
 • Motiválás
 • Változások kezelésének támogatása
 • Munkajogi, munkaügyi kérdések

Módszertan

 • Vezetői és HR szempontok mentén
 • Az Ügyvezető folyamatos támogatása
 • A vezetők folyamatos fejlesztése, vezetői és HR kérdéseik megbeszélése
 • Munkatársakkal való kapcsolattartás, a cég „ütőerén” rajta tartjuk a kezünket
 • HR feladatok ellátása (adminisztráció, koordináció, szervezés)
Image
Vállalatra szabott egyéni ajánlatért keress minket!

A vállalat munkavállalalói létszámát, HR kihívásait, iparági és működési sajátosságait vesszük figyelembe az ajánlat elkészítésekor.