Slide background
Szervezetfejlesztés
Image
A szervezetfejlesztés és a tanácsadás között az a legnagyobb különbség, hogy míg a tanácsadási projekteknél egy feladat megoldása a cél, addig a szervezetfejlesztési projekteknél egy átfogó változás elérése. A szervezetfejlesztési munka minden esetben kihat a vállalati kultúrára.

A szervezetfejlesztés definíciója szerint:
„a szervezetfejlesztés a szervezeteket és a bennük tevékenykedő embereket érintő, hosszabb távra szóló, az egész szervezetet átölelő fejlesztési és változtatási folyamat, melynek célja a szervezet teljesítőképességének, hatékonyságának, és a munka minőségének egyidejű javítása.”
Szervezetfejlesztési munkánk során minden esetben diagnosztikával kezdjük, ahol felmérjük a szervezetek egyedi mintázatait, a vállalati kultúrát, az elakadásokat, gócpontokat illetve mindezek viszonyulását az üzleti stratégiához.

A vezetés által megfogalmazott szervezeti célokat az erősségekre építve és a gyengeségek figyelembevételével és fejlesztésével tudjuk támogatni – legyen az nagyobb szervezeti, működési változás vagy új munkakultúra bevezetése.
Szervezeti diagnózis

A szervezetfejlesztés minden esetben diagnosztikával kezdődik, ahol felmérjük a szervezetek egyedi mintázatait, a vállalati kultúrát és az elakadásokat.  Azonosítjuk a felszíni problémák gyökér okait. A vállalati erősségekre és elérhető erőforrásokra alapozva megoldási javaslatokat teszünk a fejlesztendő területekre, amelyek implementációját is tudjuk kísérni. Egyszerre figyelünk a hard és soft típusú fejlesztési területekre is.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol feszültségek vannak a szervezetben
 • Ahol nem elég hatékony a működés
 • Ahol nagy a fluktuáció
 • Ahol nem megfelelő a munkatársi elkötelezettség
 • Ahol a változásokat nehéz beépíteni a vállalati kultúrába

Vizsgált területek

 • Motiváció, elkötelezettség, tulajdonosi szemlélet
 • Vállalati kultúra
 • Leterheltség
 • Bérstruktúra
 • Feladatok és felelősségek rendszere
 • Visszajelzések rendszere, teljesítményértékelés

 

 • Belső kommunikáció, megbeszélés struktúra
 • Munkakörnyezet
 • Célok, stratégia értése
 • Folyamatok
 • Vezetői és munkatársi kompetenciák
Image

Módszertan

 • Interjúk, fókuszcsoportok
 • Kérdőívek, tesztek
 • Hálózatelemzés
 • Shadowing
 • Adatelemzés
 • Dokumentumelemzés
Szeretnétek hatékonyabbá tenni a szervezeteteket?

Szakértő csapatunk segít ebben!
Szervezetátalakítás

A jelenlegi működésének felmérése és az esetlegesen felmerülő szervezeti problémák alapján  javaslatot teszünk egy optimális szervezeti működés kialakítására.  Hiszünk abban, hogy egy szervezeti modell csak a bennük dolgozók figyelembevételével és az üzleti stratégia megértésével alakítható ki.

Kiknek ajánljuk?

 • Azoknak a szervezeteknek, ahol az elmúlt években jelentős változás történt mind létszámban, mind költségvetésben
 • Ahol az üzleti stratégia változott és a szervezeti működésnek azt támogatnia kell

 

 • Ahol egy új felsővezető szeretné hatékonyabbá tenni a működést
 • Ahol megtakarítási célok vannak és a szervezeti működésben rejlő tartalékokat keresik

Vizsgált területek

 • Átvilágítás eredményeinek feldolgozása
 • Üzleti stratégiához illeszkedő szervezeti modellek felvázolása
 • A szervezetre optimalizált működési modell kiválasztása
 • A munkatársak kompetenciái, elvárásai alapján az új szervezti modell finomhangolása
 • Implementációs terv készítése (munkaköri leírások, új folyamatok)
Image

Módszertan

 • Strukturált interjúk
 • Dokumentumelemzés
 • Vezetői elvárások megismerése vezetői interjúkkal

 

 • Hazai és nemzetközi iparági trendek vizsgálata
 • Legjobb gyakorlatok más iparágakból
 • Hasonló átalakuláson már átment szervezetek tapasztalatainak bevonása
Kultúraváltás,
változásmenedzsment

Egy új szervezeti működés vagy bármilyen nagyobb változás bevezetésének teljes körű támogatása, illetve a közép- és hosszú távú fenntarthatósághoz szükséges feltételrendszer kidolgozása.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol nagyobb szervezeti változást kell működtetni
 • Ahol tulajdonos vagy ügyvezető váltás volt a szervezetben
 • Több cég összeolvadásakor vagy szeparációjakor

Területek

 • Kulcsemberek azonosítása
 • Kommunikációs terv kidolgozása
 • Folyamatok összehangolása 
 • Workshopok
 • Teamcoaching
 • Adminisztratív feladatok előkészítése (munkaköri leírások, szabályzatok, stb.)
Belső elakadások feloldása

Felmérések szerint az esetek 75 százalékában lehet növelni a szervezetek teljesítményét, ha a belső elakadásokat elhárítjuk. Ha kisebb vagy nagyobb problémák vannak a szervezeti felépítésben, a folyamatokban vagy a munkatársak teljesítményével- akkor ezek feloldásával növelni tudjuk a vállalatok teljesítményét vagy csökkenteni a veszteségeket.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol a tulajdonos vagy az ügyvezető szeretné maximálisan kihasználni a szervezet belső kapacitásait
 • Ahol a vezető érzi, hogy a szervezetének teljesítménye nem maximális, de nem tudja az elakadás okát
 • Ahol a csapatból hiányzik az innováció, a kreativitás
 • Ahol ellentétek vannak a csapaton belül vagy a csapatok között

Módszertan

 • Diagnosztika
 • Diagnózis bemutatása, elfogadása
 • Javaslatok megfogalmazása
 • Felsővezetői validálás
 • Beavatkozás

Fókuszterületek

 • A munkatársak hogyléte
 • Stratégia – mindenki ismeri és érti?
 • Szervezeti struktúra – támogatja a stratégiát?
 • Feladatok, felelősségek egyértelműsége
 • Folyamatok – duplikációk? nagyobb veszteségek?
 • Szervezeti egységek közötti együttműködés, KPI-ok szintű érdekek egysége
 • Munkavállalói élmény
 • Ügyfélélmény
 • Vezetői készségek, vezetői kompetenciák
 • Külső piaci környezet
 • Vállalati kultúra, vállalati értékek
 • Belső szabályozottság
 • Belső kommunikáció
 • Motiváció
 • Előrelépés, fejlődés
Óriás projekt támogatása

Hosszú távon együttműködve, a vállalattal közösen vegyes külső-belső projekt csapatokkal támogatjuk nagyobb projektek sikeres teljesítését.

Kiknek ajánljuk?

 • Ahol a vállalat tulajdonosai a hosszú távú sikerességben érdekeltek
 • Ahol az egész vállalatot érintő stratégiai fontosságú projekt van
 • Ahol a vállalat életében a stratégiai jelentőségű projekttel kapcsolatban kétség merült fel, hogy elkészülnek-e határidőre

Vizsgált területek

 • Felfedjük a belső elakadásokat
 • Azonosítjuk a folyamati és működésbeli diszfunkcionalitásokat

Módszertan

 • Interjú, fókuszcsoport
 • Teszt, online felmérés
 • Vezetői tréning
 • Egyéni coaching és team coaching
 • Tréningek
 • Workshopok
Szeretnétek hatékonyabbá tenni a szervezeteteket?

Szakértő csapatunk segít ebben!